25 April 2007

رشد یافتگان "عوامل فراوان" فیلم "اخراجی ها" و سرمایه و دستورات شرعی دیگر مراکز دینی

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=21855

"این روزها، بیشتر خیابان های تهران محلّ بازرسی خانم ها شده است. بدحجاب می گیرند...

این کسانی که امروز در خیابان ها مورد تعقیب قرار می گیرند، عمدتاً متولدان بعد از انقلابند و همه آنان رشد یافتگان بعد از انقلاب.

این همه سرمایه و امکانات این کشور که خرج مراکز دینی شده است، چه کاری برای ایجاد رابطه با این نسل و قانع کردن آنان به التزام به دستورات شرع انجام داده اند؟

آیا مصرف آن همه بیت المال و عدم توفیق در هنجار بخشی به جامعه گناه بزرگی نیست که مورد تعقیب قرار گیرد؟"


ابطحی جونیور / به زعم خودش: توپولی

بنا بر گزارشهای یک کاریکاتوریست عصبانی "ته بیدی" که میترسه عکس امام راحلشو بکشه: سيدالماله کشين

سه شنبه 4 ارديبهشت 1386 - 24 آوريل 2007

http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146308694

.................................

"فیلم اخراجی ها:

با مصطفی تاجزاده و خانواده برای دیدن فیلم رفتیم ... خود ده نمکی هم آن جا بود. ... بسیاری از اهالی سینما و فامیلشان آمده بودند. چه ازدحامی بود... بر و بچه هایی با قیافه ی حزب اللهی ... فیلم آقا مسعود خودشان را می خواستند ببینند... تسامح و تساهل به معنای واقعی ریشه ی داستان فیلم اخراجی ها بود. به عقیده ی من همین آشتی نسلی که کتک می زد با نسلی که کتک می خورد یا نسلی که مورد استهزاء قرار می گرفت با نسلی به ارزش ها دهن کجی می کرد، از بزرگ ترین کارهایی است که نیاز جامعه ی ماست و ده نمکی با ساخت این فیلم، سهم فراوانی از این افتخار را به خود اختصاص داده است...

فیلم اخراجی ها خیلی شیرین هم بود... تاجزاده آن قدر بد و بلند می خندید که بعد از پایان فیلم، خانمم می گفت کمی به طنز فیلم می خندیدم و بیشتر از خنده ی آقای تاجزاده خنده ام می گرفت. دست ده نمکی و عوامل فراوان اخراجی ها درد نکند" !

توپولی

http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146308576
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com