23 April 2007

خبر ويژه براندازي فرهنگي شاخ و دم ندارد

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9∋=21772


"نکته

هنرمند اگر هنرمند باشد… با هر كسي هم كاسه نمي شود؛ همانطور كه صهيونيست ها هم با منتقدان هولوكاست عكس يادگاري نمي گيرند و ما هم با شما! …
براندازي فرهنگي … شاخ و دم ندارد، در پستوها و نهان خانه ها نبايد آن را جست وجو كرد" !


کیهان بازجوی عزیز ام القرا
يكشنبه 2 اردیبهشت 1386 - 22 آوريل 2007
http://www.kayhannews.ir/860202/2.htm#other211
...........................................

"
خبر ويژه :
امام جمعه مشهد در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه
با انتقاد شديد از ... اعزام تيم واليبال بانوان كشورمان به رقابتهاي بين المللي مختلط در خارج از كشور، اظهار داشت:
چگونه اجازه داديد در اين رقابتها، زنان كشورمان در مقابل مردان و چشمان نامحرم جست وخيز كنند و مسابقه بدهند؟!
وي با اشاره به فتواي مجتهدان جامع الشرايط
كه چنين تحركاتي را از جانب زنان در مقابل چشمان نامحرم غيرشرعي اعلام كرده اند، گفت:
ما با پيشرفت بانوان و ورزش آنان مخالف نيستيم،
اما اين كار بايد در سالنهاي سرپوشيده و به دور از چشم افراد نامحرم انجام شود" !

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
يكشنبه 2 اردیبهشت 1386 - 22 آوريل 2007
http://www.kayhannews.ir/860202/2.htm#other209
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com