12 April 2007

اين معناي آزادي است ! / خود آموز زبان یاجوج و ماجوج


" برادران و خواهران ما امروز آزادند و آزادانه انتقاد مي كنند از دولت. انتقاد مي كنند از هر چيزي كه برخلاف مسيرشان باشد و تقاضا مي كنند مسائل اساسي را ازدولت. اين نهضت شما را آزاد كرد، و از آن بندهايي كه بر ملت بود، و از آن قيد و بندها شما را آزاد كرد... . شما بانوان، بانوان چند سال پيش از اين نيستيد. برادران، برادران چند سال پيش از اين نيستند... اين معناي آزادي است كه اسلام به شما داده است"!

راحل ره / صحيفه امام- جلد8- صفحه 384
کیهان بازجوی عزیز ام القرا
چهارشنبه 22 فروردين- 11 آوريل
http://www.kayhannews.ir/860122/14.HTM#other1406
..........................

"شهري كه ما در آن ساكن هستيم از لحاظ بهداشتي و درماني با مشكلات زياد مواجه است. لطفاً اين موضوع را به اطلاع مسئولين برسانيد...
بسته بندي پنيرهاي پاستوريزه نيم كيلويي از 500 گرم به 450 گرم و اكنون به 400 گرم كاهش و تقليل پيدا كرده، اين در حالي است كه قيمت آن روز به روز افزايش يافته است ...
كرايه مسافران قطار تهران- ورامين و بالعكس نفري 185تومان است. متاسفانه به بهانه نداشتن پول خرد از مسافران 200 تومان كرايه دريافت مي كنند ...
در سال 85 نانوايي هاي سنگكي نان 50توماني را 100تومان كردند در آغاز سال 86 نيز نانوايي سنگك سرسبيل نان 100توماني را به 200 تومان عرضه مي كند..."!

خوانندگان کیهان بازجوی عزیز ام القرا
چهارشنبه 22 فروردين 1386 - 11 آوريل 2007
http://www.kayhannews.ir/860122/2.HTM#other201.Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com