14 December 2006

در این انتخوابات باید "شرکت" کرد!

.......... چشم انداز "حقوق" بشری خودی ها.........

(184)
.......................

" در این انتخابات باید شرکت کرد ...
ملتي كه در چارچوب منبعث از قانون اساسي رأي خويش را در صندوق مي ريزد هرگز از
انتخابات و سياست قهر نمي كند ...
اپوزیسیون خودش را کنار بکشد...
بايد رفت و راي داد...
به جهان نشان می دهیم که توانایی حل مشکلات مان را داریم ...
و ... مجلس خبرگان (ما) نقش اساسی در سرنوشت ایران دارد...
فردا روز سرنوشت است" !


...........................................................................................................................................


"به عنوان یک انسان قلم به مزد آمادگی خود را برای هرگونه فعالیت رادیو تلویزیونی در این روزها به نفع شرکت مردم در انتخابات اعلام می کنم"!

حضرت آقای ا. ن خارج از "کشور رفسنجونی"
" . وز"
چهارشنبه 15 آذر 1385 - 6 دسامبر 2006
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/000683.php
..............................

" از خبرگان حرفي نمي زنم که موضوعي ديگرست... بايد رفت و راي داد"!

حاج آقا بهنود خارج از" کشور رفسنجونی"
" . وز"
دوشنبه 20 آذر 1385 - 11 دسامبر 2006
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/000799.php
.............................


" ملتي كه در روال و چارچوب قانوني منبعث از قانون اساسي ... رأي خويش را در صندوق پشتوانه مردمي نظام جمهوري اسلامي مي ريزد ... هرگز از انتخابات و سياست قهر نمي كند ... مردم مي آيند تا ... فصلي ديگر از تاريخ رو به جلوي انقلاب را با انتخاب نامزدهايي امانتدار، صادق، كارآمد و خدمتگزار رقم بزنند... فردا نوبت ماست، نوبت ملت ما"!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
پنجشنبه 23 آذر 1385 - 14 دسامبر 2006
http://www.kayhannews.ir/850923/2.htm#other200
........................


"در این انتخابات باید شرکت کرد … اپوزیسیون خودش را کنار بکشد... به جهان نشان می دهیم که توانایی حل مشکلات مان را داریم... مجلس خبرگان در چند سال آینده نقش اساسی در سرنوشت ایران دارد... فردا روز سرنوشت است!"

ا. ن آقا ی " . وز" خارج از "کشور رفسنجونی"
" . وز"

پنجشنبه 23 آذر 1385 - 14 دسامبر2006
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/000923.php
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com