11 December 2006

اهالی "ام القرا" !... ایرانیان خارج از "کشور رفسنجونی" !... بايد رفت و "راي" دا د!

...چشم انداز "حقوق" بشری خودی ها ...
(181)
............

"دارم شعار می دهم؟ ... انتظار داشتید وسط انتخابات بلند بشوم و قر بدهم؟ ... هرکسی موظف است که تا روز انتخابات دست ده نفر از دوروبری هایش را بگیرد و آنها را ... ببرد پای صندوق. لیست افرادی را که باید همراه ببرید از حالا تهیه کنید و تا آخرین ساعت برگزاری انتخابات مطمئن شوید که آنها رای شان را داده باشند ... در این انتخابات اهمیتی ندارد که شهردار آینده تهران کیست... جان مادرتان! محض رضای خدا! از انتخابات خبرگان غافل نشوید. این یکی هم به اندازه آن دیگری مهم است. برای رای دادن در هر دو انتخابات شرکت کنید... شما فکر می کنید این نابغه عزیز ...متوجه می شود که معنی حرف هایش چیست؟ "!

ا.ن اقای " . وز" خارج از "کشور رفسنجونی"
" . وز"
دوشنبه ۲۰ آذر ۱٣٨۵ - ۱۱ دسامبر ۲۰۰۶
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/000804.php

..................................

"داستان طبقه متوسط ما و فرهيختگانش به ماجراي حريف بلغاري رضازاده که با نام قطري در مسابقات آسيائي شرکت داشت مي ماند...طبقه متوسط ايراني در دوم خرداد ... وزنه 250 کیلوئي برداشت…. آقاي خاتمي… وزنه کوچکتري طلب کرد...
"در سوم تير پارسال… تقلب ها و بداخلاقي ها را فعلا ناديده مي گيرم ... اما به فرض سلامت کامل هم بايد گفت شعار تحريم وقتي از دهان عزيزاني در داخل و بزرگواراني در خارج از کشور بلند شد نمي توان گفت که … اثر نداشت... از خبرگان حرفي نمي زنم که موضوعي ديگرست... بايد رفت و راي داد"!


حاج آقا بهنود خارج از" کشور رفسنجونی"
" . وز"
دوشنبه ۲۰ آذر ۱٣٨۵ - ۱۱ دسامبر ۲۰۰۶
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/000799.php


- عجب!
- جانِ مش رجب !

وبلاگ روغن زیتون دست افشار مش رجب انتخواباتی
http://z8un.com/archives/2006_11.html#001895Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com