27 November 2006

علم قاضي براي سنگسار "کافي" نيست!... حاکم "مسلمين" مي تواند مجرم را "عفو نمايد" !

... چشم انداز "حقوق" بشری خودی ها / 168...
.........


در ارتباط با طرح مجدد حکم سنگسار در ايران و مخالفت نهادهاي مختلف سياسي و اجتماعي با آن، با آيت الله العظمي منتظري گفت و گو کرده ايم.

آيت الله منتظري در اين مصاحبه با تاکيد بر شرايط اثبات حکم، تاکيد مي کند که:

"اقرار شرعي بايد تحت شرايطي از جمله آزادي و اختيار کامل اقرار کننده و بدون ارعاب و ترس و در شرايط طبيعي بوده باشد و ... اگر بعد از چهار مرتبه اقرار، انکار نمود رجم اجرا نمي شود."

ايت الله منتظري مي افزايد:

"راه ديگر شهادت چهار مرد و يا سه مرد و دو زن عادل است که به رويت خود آزادانه شهادت دهند و تحقق چنين امري بسيار مشکل است و در اين قبيل امور مجرد علم قاضي کافي نيست".

اين مرجع تقليد در ادامه سخنانش تصريح مي کند:

"هدف از رجم ، در فرض اقرار، کشتن و اعدام مجرمين به اين شکل نبوده است، بلکه هدف فقط شروع به اجرا اين حد براي تحقير مجرم بوده است به شکلي که امکان فرار براي آن ها وجود داشته باشد و در صورت فرار - در موردي که با اقرار ثابت شده باشد - نبايد مجددا دستگير و کشته شوند...

آيت الله منتظري با استناد به اين روايت در پايان تاکيد مي کند:

"... به طور کلي در موارد اقرار، حاکم مسلمین مي تواند مجرم را عفو نماید ..."!


" . و ز" ا.ن لاین
دوشنبه ۶ آذر ۱٣٨۵ - ۲۷ نوامبر ۲۰۰۶

http://www.roozonline.com/archives/2006/11/000419.php

Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com