13 November 2006

تکلیف شرعی این است که شوما هم در انتخوابات شرکت کنید و "رای" بدهید!

.... چشم انداز "حقوق" بشری خودی ها / 160 ....
................


یکی از امور مهم در جهان، این است که ملت های نسبتا محترم جهان، در هر کشوری چگونه در انتخابات شرکت می کنند و وقتی در انتخابات حضور پیدا می کنند، چه می کنند. در همین راستا کارشناسان مختلف بررسی های بین المللی خود را انجام داده و نتایجی به این شرح حاصل شده است ...

ا.ن آقا
. و ز
دوشنبه ۲۲ آبان ۱٣٨۵ - ۱٣ نوامبر ۲۰۰۶
http://www.roozonline.com/archives/2006/11/000078.php


از یک سال قبل از انتخابات، حکومت روزی شش بار اعلام می کند که بهتر است مردم حتما در انتخابات شرکت کنند و تکلیف شرعی است که در انتخابات شرکت کنند، در نتیجه مردم متوجه می شوند که تکلیف شرعی این است که در انتخابات شرکت کنند...

حضرت آقای ا.ن
. و ز
دوشنبه ۲۲ آبان ۱٣٨۵ - ۱٣ نوامبر ۲۰۰۶
http://www.roozonline.com/archives/2006/11/000078.php

رفتم برای رای دادن. ساعت یازده. وقتی جلوی سفارت رسیدم حدود سی- چهل نفر از ایرانیان با پرچم ایستاده بودند و داشتند علیه جهموری اسلامی مبارزه می کردند و فریاد می کشیدند..گروهی از حزب کمونیست کارگری بودند و گروهی تیپ های مجاهدین خلق و چند نفری هم از از سلطنت طلبان، به گفته یکی شان و چندتایی هم از ایرانیان عادی .یکی پرسید: می خواهید رای بدهید؟گفتم: بله یکی دیگر گفت: می خواهید به دموکراسی رای بدهید یا به استبداد؟گفتم: می خواهم به دموکراسی رای بدهم. یکی شان گفت: دلیل تان برای رای دادن چیست؟گفتم: در سایت اینترنتی ام نوشته ام.یکی گفت: آقای نبوی! نویسندگان ما زندانی هستند، شما می خواهید رای بدهید؟گفتم: من همان نویسنده ای هستم که زندانی بودم، شما از طرف من حرف نزنید، من خودم بلدم حرف بزنم.رفتم به طرف سفارت. عده ای شعار می دادند که من مزدور جمهوری اسلامی هستم.

ا.ن آقا
http://news.gooya.com/nabavi/archives/2005/06/031213print.php


رفتم داخل سفارت. برگه رای را گرفتم و انگشتم را زدم روی استامپ سبز...رای را نوشتم،.. رای دادم.وقتی بیرون می آمدم، پلیس گفت که می توانم از در پشتی بروم. گفت که با این افراد نباید درگیر شد. گفتم: من خودم اینها را بزرگ کرده ام. به یکی از ایرانیانی که آنجا بود، گفتم: از اینها گنده تر حسین الله کرم است که در تهران می خواهد رای مردم را تغییر دهد. ما از آن نوع .فاشیست ها نمی ترسیم، این نوع فاشیست ها که چیزی نیستندا.

حضرت آقای ا.ن

http://news.gooya.com/nabavi/archives/2005/06/031213print.php


من ... دادم شما هم رای بدهید

ا.ن آقا
http://news.gooya.com/nabavi/archives/2005/06/031213print.phpLinks to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com