12 November 2006

مثل "مردم" بايد شد؛ پر تلاش و كم توقع !

.... چشم انداز "حقوق" بشری خودی ها / 158 ....
................

" (مثل مردم بايد شد) يادداشت روز: پرتلاش و كم توقع. به جنبش عدالت خواهي بينديشيم و تدبير كنيم، براي مبارزه با فساد و فقر و تبعيض، جنبش نرم افزاري و اقتدار علمي، انضباط اداري و اجتماعي، گسترش اخلاق و معنويت، افزايش حس مسئوليت اجتماعي و استقلال فرهنگي" !

کیهان بازجوی عزیز ام الفرا
يکشنبه ۲۱ آبان ۱٣٨۵ - ۱۲ نوامبر ۲۰۰۶
http://www.kayhannews.ir/850821/2.htm#other200
.........................

« علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشود ، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند. دلخوش نباشید که فقط مسکن می سازیم ، آب وبرق را مجانی می کنیم. اتوبوس را مجانی می کنیم. دلخوش به این مقدار نباشید ، معنویات شما را روحیات شما را عظمت می دهیم . شما را به مقام انسانیت میرسانیم . این ها شما را منحط کردند . اینقدر این دنیا را پیش شما جلوه کردند ، خیال کردید هم چیز این است. ما هم دنیا را آباد می کنیم ، هم آخرت را . یکی از اموری که باید بشود ، که خواهد شد همین معنی است.(...) این دارائی ها از غنائم اسلام است و مال ملت است مال مستضعفین است. من امر کردم به مستضعفین بدهند،و خواهند داد. پس از این ، تخفیف های دیگر در امور خواهد حاصل شد. لاکن یک قدری تحمل بکنید ، و به این نغنغه های باطل گوش نکنید. این ها حرف می زنند ، ما عمل می کنیم. آنها شما را می خواهند دلسرد بکننداز اسلام. اسلام پشتیبان شما است .(...) من باید به مصادر امور بگم ، که اخطار می کنم ، که این قدر ضعیف نفس به خرج ندهید (...) دنبال این نباشید که فرم غربی پیدا کنیم. بیچارگی ما اینست که دنبال این هستیم ، که فرم غربی پیدا کنیم. دادگستری ما دادگستری غربی باشد. قوانین ما غربی باشد. این همه ضعیف النفس نباشید. آنها ئیکه فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح می دهند ، این ها از اسلام اطلاع ندارند . آنها ئیکه می گویند نمی شود اسلام را در این زمان پیاده کرد ، برای اینکه اسلام را نمی شناسند ، نمی فهمند چی می کنند(...) ما مبارزه با فساد را با دایره امر به معروف و نهی از منکر که با یک وزارتخانه مستقل ، بدون وابستگی به دولت ، با یک همچنین وزارت خا نه ایکه تاسیس خواهد شد انشا لله ، مبارزه با فساد می کنیم ، فحشا را قطع می کنیم. مطبوعات را اصلاح می کنیم ، رادیو را اصلاح می کنیم ، تلویزیون را اصلاح می کنیم ، سینما را اصلاح می کنیم ، . تمام این ها باید به فرم اسلام باید باشد. تبلیغات تبلیغات اسلامی است. وزارت خانه های اسلامی.. احکام احکام اسلام. حدود اسلام را جاری می کنیم. خوف از اینکه غرب نمی پسندد نمی کنیم. غرب ما را خوار کرد، غرب روحیات ما را از بین برد، ما را غرب زده کردند. ما این غرب زدگی را می زدائیم. تمام آثار غرب را ، تمام آثار فاسد و تمام اخلاق فاسد غربی را ، تمام نغمات با طله غربی را خواهیم زدائید ما یک مملکت محمدی ایجاد می کنیم"

سخنرانی 12 بهمن 1357 امام راحل ( 10 روز قبل از پیروزی انقلاب 22 بهمن )
http://zir-chatr-40tikke.blogspot.com/2006/11/blog-post_12.html
......................

يك منبع آگاه مرتبط با نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به خبرنگار كيهان گفت: صلاحيت
بسياري از چهره های شاخص جريان دوم خرداد از سوي هيئت هاي اجرايي و نظارت شوراها تاييد شده است.


کیهان بازجوی عزیز ام الفرا
يکشنبه ۲۱ آبان ۱٣٨۵ - ۱۲ نوامبر ۲۰۰۶
http://www.kayhannews.ir/850821/2.htm#other211
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com