16 July 2006

رامین مولائی : "پايه های فلسفی" لزوم "اصلاحات" مظاهر نکبت بار "زیبا یی" !
چشم انداز"حقوق" بشری "خودی ها" –95
حیف و صد حیف!
اوضاع و احوال "اصلاحات" سیاسی عبادی ما متاسفانه به چنان پیسی افتاده، که حتی آخوند ابطحی جونیورهم دیگه "پايه های فلسفی" اظهار لحیه های ولینعمت عبا شو گولاتی خودشو قبول نداره!

الگزارش جونیور، به شیوه وصف الگفتگوی تمدن و الروز زن، نصف العیش:

"گفتگوی تمدن و روز زن:
"بعد از اينكه تعدادی از زنان سخنرانیهای واقعاً قابل توجه و مفيدی كردند كه ایكاش جايی منتشر شود، آقای خاتمی بحث مفصلی مبتنی بر پايه های فلسفی در مورد نوسازی سنت مطرح كرد كه خبر آن را خبرگزاریها نوشته اند. وی دفاع فانتزی از زن كه معمولاً توسط سياستمداران انجام میشود را رد كرد. حرف معروفی كه همه جا میگويند را هم گفت:
"<< وقتی در تبليغات خيابانی و يا تلويزيونی برای فروش و يا تبليغ اجناس در همه جای
دنيا از زن استفاده میكنند نشانه تحقير زنان است>>
" من البته اين حرف را قبول ندارم و معتقدم ناشی از نگاه جنسی به زنان است؛ زيرا زن مظهر زيبايی است و به اين علت كه زيبايی میتواند جاذبه ای ايجاد كند چنين میكنند. از اين حرفها كه بگذريم، معتقدم جنبش زنان در ايران مدافعان فعالی دارد و همه انديشمندان دلسوز كشور بايد برای رشد آن تلاش و كمک نمايند"!

۲۵ تير ۱٣٨۵ - ۱۶ ژوئيه ۲۰۰۶
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146307964

..................................................
جسارتا توصیه میشود، به این یک فقره عکس بهترین نمونه های "مظاهر زيبايی" نمايشگاه پوشش ملی اسلامي (در ام القرا) نگاهی بیندارید، شاید بتوانید ازخواص "تمدن" آخوندی وفواید "روز زن" آخوندی و دلایل اختلاف نظر سیاسی عبادی پرزیدنت سابق/اسبق آخوندی و مقام معاونت نمک نشناس آخوندی یک جوری سر در بیاورید.

لطفا نتایج حاصله را به آقای اکبرگنجی و طرفدارانش در سراسر دنیا اطلاع بدهید که به طوردسته جمعی در این باره هم برای مردم جهان یک خورده سخنرانی بفرمایند و ما هم دعا کنیم که بارقه فهم و شعور "انديشمندان دلسوز كشور" ما در سراسر جهان بدرخشد و همه جهانیان از چگونگی "پايه های فلسفی" اصلاحات "مظاهر" نکبت بار "زیبایی" بهرمند شوند.Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com