23 July 2006

باید هرچه زودتر پایش رابه گلیم خودش برگرداند!

چشم انداز"حقوق" بشری "خودی ها" –100

خاطرات ماه عسل عجیب الخلقه ای,
که قشون "پاسداران" حکومت مافیایی آخوندها را زایید
و "سی میلیون دو قلو دات ناکام" را ترکمون زد
!
............................................................

"روز بیست و سوم بهمن آقای لاهوتی نزد آقای خمینی رفت و از ایشان حکمی برای جمع آوری سلاح های تهران گرفت. اعلامیه ای هم تنظیم شد که بارها از رادیو تلویزیون ملی کشور پخش شد و ازمردم خواسته شد تا سلاحها و اموالی را که ازپادگانها برده بودند به باغشاه آورده و تحویل بدهند. من به همراه آقای لاهوتی از دبیرستان رفاه عازم باغشاه شدم و در آنجا ظرف یک هفته ضمن جمع آوری سلاح های شهر،طرح تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راهم نهایی کردیم....

. فرماندهی سپاه مرکب از آقایان دانش منفرد ،غرضی، رفیق دوست، افروز و بنده بود. اندکی بعد که فهمیدیم دوسازمان مسلح دیگر کم وبیش باهمین اهداف تشکیل شده اند،به خواهش بنده حاج مهدی عراقی پا درمیانی و درواقع ریش سفیدی کرد و جلساتی را تشکیل داد که سازمانهای مسلح و انقلابی دیگر هم همگی پذیرفتند که به سپاه بپیوندند...

اگرچه درآن روزگاران کامپیوتر بسیار نایاب بود، اما قرارشد تمامی این سازماندهی به صورت برنامه کامپیوتری نوشته شود وی کی از افراد واحدتحت نظارت من هم مسئول این کاربود...

پس ازنهایی شدن اساسنامه وطراحی اولیه سپاه ... مدتی هم مدیر رادیو شدم. اما ازآنجاکه در تولد سپاه نقش داشتم درسالهای بعدهمواره تحولات آن رادنبال می کردم ...

به کمک آقای هاشمی رقسنجانی، آقای خمینی را هم قانع کردند که باید برای دفاع ازخرمشهرهم که شده به داخل خاک عراق بروند وبصره را فتح کنند. ... بدون داشتن دانش وتخصص نظامی، دراین سالیان، طراح چندین عملیات بزرگ و بسیارخونبار ... شدند که بهای آن، شهادت هزاران نفر از فرزندان ایران بود...

ازدل همان افکار، پیراهن سفیدها و گروههای سرکوب لباس شخصی بیرون آمدندکه هنوزهم به هر تظاهرات و تجمع مخالفی حمله می کنند و مردم بیدفاع رامورد ضرب وشتم قرار می دهند.

سیاست غلط آقای رفسنجانی برای این که تمام دستگاههای دولتی به سراغ کسب درآمد بروند، وقتی به وزارت اطلاعات و سپاه رسید، فاجعه خلق کرد.این دوسازمان با اسلحه و دستبند وارد تجارت شدند. امری که درهرجای دنیا مافیا خلق می کند...

اکنون سپاه با بیش از ۱۰۰ شرکت به شکل شرکت های تعاونی و پیمانکاری و بازرگانی وصنعتی، وابسته به سپاه و یا بسیج دراکثر کارهای اقتصادی کشور حضوردارد، از ورود لوازم خانگی درتمام سالهایی که ورود آن ممنوع بود گرفته تاشرکتهای خودروسازی ...، ازپیمانکاری خطوط انتقال نفت و گاز گرفته تاانتقال ترانزیتی نفت قزاقستان ازایران، از قاچاق نفت عراق در زمان تحریم اقتصادی آن کشور توسط سازمان ملل گرفته تا اسکله های غیرقانونی و دهها کار خلاف دیگر. بسیاری ازرقبای تجاری را هم به زور زندان ودستگیری از میدان به درکرده اند و روزبه روز هم بیشتر وحریص ترب ه سراغ تمامی ارکان افتصادی کشور و طرحهای اساسی آن می روند...

یک مثال دیگردست یافتن ... سپاه به شهرداری تهران است .یک قلم تنها سرنوشت هزینه کردن ۳۵۰ میلیاردتومان ازپولهای شهرداری نامعلوم است.اکنون هم که همان شهرداریعنی آقای احمدی نژاد دستش به ریاست دولت رسیده درمدتی کمترازدوماه بیش از۷ میلیارد دلارازکارهای پیمانکاری نفت رابدون برگزاری مناقصه به سپاه بخشیده است...

این میلیتاریسم سیاسی و اقتصادی بر اساس ذات نظامی خود دست به ماجراجوئی هایی می زندکه کشورراوارد بحرانهای جدی خواهدساخت. گروگانگیری درلبنان وفلسطین وآتش افروزی دراین مناطق ، تنهایک نمونه آن است.

این سازمان عریض وطویل سپاه، باید هرچه زودتر پایش رابه گلیم خودش برگرداند".

محمد محسن سازگارا
اول مرداد۱۳۸۵ - - ۲۳ جولاى ۲۰۰۶
گویای ا.ن لاین
http://news.gooya.eu/politics/archives/051067.php


"نکته آخر این که بدان ایدک الله فی الدارین که اصلاح طلبی یک خواست اجتماعی است … و آن ده میلیون نفری که به هاشمی رفسنجانی رای دادند، اینها پشتوانه بزرگ رفتار عقلانی جامعه ایران در سی سال گذشته اند …
.لطف روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد".

ا.ن آقای رفسنجونی
گویای ا .ن لاین
http://news.gooya.com/nabavi/archives/035516.php
------------------
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com