04 July 2006

به پرویز هراتی نژاد

-قاب عکس-

- رامین مولائی -


قاب عکسی است مرا از وطنم
خون الود،
بشکسته،
خالی مانده از تصویر،
به مسیر شب و روز آویزان
.........................................هول انگیز!


هر شب و هر روز
دهشت خیز
میدرخشد ماه این یلدا
میدمد خورشید
بی فردا
منعکس
در قطره ای لبریز از طوفان
تا ببارد باز این زنجیر
از خم مژگان
.................. در سکوت قاب !Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com