07 June 2006

ستارگان* شرکت سهامی سایت"دیدگاه" توریستی!
پبش در آمد
(در اقتدا به یک هفته با"خبر" حاج آق ا ن وری زاده)


"مسئول" مجهول الهویه "مقالات" سایت "دیدگاه"، بیانیه ای دوازده ماده ای مرتکب شده است، تحت عنوان "بنشین و بتمرگ و بفرما ... ".
بیانیه کذا عنداللزوم به تمثال "یک جفت یاجوج و ماجوج درزیر نور چراغ" هم آراسته شده است، تا هر "شب" بنشینیم و بتمرگیم و بفرماییم و... کلمه "ستارگان"* مهاجرت فرموده به نبعیدگاهمان را رج بزنیم و رج بزنیم؛ به لسان یاجوج و ماجوجهای مجهول الهویه "تبعید" !

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

تاریخ ارسال: 04 Jun 2006][ارسال‌کننده: رامین مولائی]

علی ناظر صد سال سیاه هم زور بزند نمی تواند مزخرفات «بفرما و بشین و بتمرگ» را سر هم کند . همان بهتر که موجود پر رو و بی اسم و بی امضا که (کل افتخارش لابد زندانی کشیدن است) بی اسم و امضا بماند. بهتر این است که مسؤول بیسواد مقالات دیدگاه بتمرگد و خفقان بگیرد. که مطلب «نوشته اش» (صد رحمت به آخوند ابطحی) بسی بی آبروئی بیش از پیش دیدگاه و کل اپوزیسیون است.

رامین مولائی


.............................................

کاربران عزیز،

نوشته فوق به خط لاتین ارسال شده بود که همانطور که در موازین ستون کاربران اعلام شده است، چنین مطالبی درج نمی گردند. از این رو مطلب را برای مسئول ستون مقالات و علی ناظر ارسال کردم. مسئول مقالات همانطور که در انتخاب مطالب ستون مقالات و فراسوی دیدگاه و سخنی از.. ،آزاد اندیشی خود را نشان داده، مطلب ارسالی را از خط لاتین به خط فارسی برگرداند و برای من باز پس فرستاد واز من خواهش کرد که حتما نظر آقای مولائی درج گردد.

ح. قهرمان، مسئول ستون کاربران

..............................................

تاریخ ارسال: 06 Jun 2006][ارسال‌کننده: رامین مولائی]شرکت سهامی سایت جنجالی دیدگاه،
ایمیل جدیدی هم که برای دیدگاه فرستادم، کما فی السابق به حروف لاتین بود و در "موازین" ستون کاربران سایتتان کما فی السابق اعلام شده است: مطالبی که به خط لاتین ارسال شده باشد درج نمی شود.

خیله خب؟
آقای ح. قهرمان ("مسئول ستون کاربران دیدگاه ") اندر احوال "ترجمه" استثنائی و انتشار استثنائی این ایمیل در دیدگاه، از زحمات و "بزرگواری" ناشناس بی نام و نشانی تقدیر به عمل آورده است، که "مسئول مقالات دیدگاه"( و نویسنده بیانیه " بفرما، بشین و بتمرگ") تشریف دارد.
البته من هم خودم را موطف خواهم دید از این "بزرگواری" غیر منطبق با "موازین " اعلام شده دیدگاه تشکر کنم، مشروط بر این که "بزرگوار" ناشناس (که بر خلاف آقای قهرمان، حتی اسم مستعار هم ندارد) ابراز لطف بفرماید و با خبرمان کند، از چه زمانی به تبعید آمده است و با کدامین سابقه انتشارانی، به ناگهان وظیفه تماشایی تبدیل "دیدگاه" را به پایگاه جنجال علیه مجاهدین، علیه شورای مقاومت , علیه حزب کمونیست کارگری، علیه مشروطه حواهان ... بر عهده گرفته است!
رامین مولائی
پ.ن: مستحب است ، اگر نخستین جوابتان را پیشاپیش با مراجعه به این دو آدرس تکمیل بفرمایی
د: http://seen-jeem-40tikke.blogspot.com/2006/05/blog-post_23.html
http://zir-chatr-40tikke.blogspot.com/2006/01/httpwww.html

.......................................................................


[ارسال‌کننده: رامین مولائی][تاریخ ارسال: 07 Jun 2006]

ستارگان شرکت سهامی سایت جنجالی دیدگاه توریستی شده!

دو لینک روشنگر ایمیل دوم مرا که به دونمونه مندرج در دو وبلاگ (از شش وبلاگم) وصل می شد فیلتر فرمودید؛ مشت نمونه خروار "آزاد اندیشی" دیدگاه مبارکه "مزیٌن" به "تجربیات" انتشاراتی رسما اعلام نشده امثال سیدٌ ابراهیم نبوی در "تبعید"!

مستحب است که رفع فیلتر کنید:

_(من مسئول "براندازی" مقالات سایت دیدگاه ازجمشید پیمان پوزش میخواهم)
http://seen-jeem-40tikke.blogspot.com/2006/05/blog-post_23.html
( علی ناظر "گم گرده راه"؟ )
http://zir-chatr-40tikke.blogspot.com/2006/01/httpwww.html

در انتظارنخستین پاسختان، جسارتا یاد آور می شوم،
سردبیر مجهول الهویه شرکت سهامی دیدگاهی های پست مدرن ، با دم خروس ماده 12 بیانیه بامزه 12 ماده ای " بنشین و بتمرگ و بفرما
مجال چون و چرا و قسم حضرت عباس برای "ستارگان" (!) باقی نگذاشته است :
" چه بسا مطالبی هم در دیدگاه درج شده که ناروا و نابجا است امّا، اگر شب نبود به وجودستارگان پی نمی بردیم"!

رامین مولائی
..............................................................................


کاربران عزيز ديدگاه

با سلام و تشکر از صبوري شما که در عرض چند روز اخير مطلب ارسال کرديد ولي درج نشد و شما با صبر و متانت منتظر رفع اشکال شديد.دليل اين بود که کامپيوتر مسئوول مقالات ديدگاه دچار سکته کامل شده بود و احتياج به تعمير داشت... به همين دليل تا اطلاع بعدي خودم مطالب را درج خواهم

با سپاس

علي ناظر – 20 خرداد 1385

(10 Juni 2006 )دیدگاه

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=13058
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com