01 June 2006

نصبحتهای "زیرزمینی" حاج آقا منتظرِی به دبير "سياسي" دفتر "تحكيم" وحشت " !

چشم اندازحقوق بشری حکومت "خودی ها - 74

در ابتداي اين ديدار دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت ضمن تشكر و تقدير اظهار داشت :

- ما در مجموعه دفتر تحكيم ، جنابعالي را نه تنها به عنوان آيت الله العظمي‏ ‏منتظري و يك مرجع و مجتهد ديني بلكه به عنوان مرجع و الگويي كه در تمام ابعاد صاحب نظر هستيد مي‎شناسيم ... برخي مطرح كرده اند‏ ‏كه مخالف ولي فقيه در مسلمان بودنش بايد شك كرد! مي‎خواستم در ابتدا جنابعالي در اين خصوص بياناتي بفرماييد.

آيت الله منتظري:
اينجانب ولايت فقيه را نوشته ام و‏ ‏در چهار جلد چاپ شده اما كلمه مطلقه را من قبول نداشتم و به آن رأي هم‏ ‏ندادم و خيلي ها هم رأي ندادند، براي اينكه خلاف عقيده مان بود. مرحوم شيخ‏ ‏محمدحسين اصفهاني كمپاني مي‎فرمايند: هيچ تناسب ندارد اموري كه‏ ‏مربوط به فقيه نيست ، آن فقيه در اين چيزها نظر بدهد

- حاج آقا در حد مقدور ما را نصيحت كنيد.

آيت الله منتظري :
دو قسم علم داريم : يك علم هايي واجب عيني است ، يك قسم‏ ‏واجب كفايي . واجب كفايي هم واجب است ، اصول عقايد و اخلاق اسلامي و‏ ‏فروع دين كه مربوط به دين است واجب عيني است كه بايد همه بلد باشيم .‏ ‏يك علومي هم واجب كفايي است ، مثلا مهندسي ; مردم نياز به مهندس دارند... .‏ ‏.

- حاج آقا ببخشيد من از اينكه مزاحم وقتتان مي‎شوم معذرت خواهي مي‎كنم ، ‏قبل از اينكه بخواهم سؤال كنم يك توضيحي راجع به جمع حاضر بدهم ، اينها‏ ‏همه بزرگترينشان متولدين اواخر دهه شصت هستند، زماني كه حضرتعالي قائم‏ ‏مقام رهبري بوديد... روز به روز كه مي‎گذرد به تاريخ كه رجوع مي‎كني ما به ارزش افرادي مثل شما‏ ‏بيشتر پي مي‎بريم ، سؤالي من اينجا دارم راجع به مسائل هسته اي است ... حتي‏ ‏حضرتعالي در ديدارتان با اعضاء نهضت آزادي حديثي را بيان كرده ايد.... نظر شما در مورد برنامه هسته اي فعلي جمهوري اسلامي - كه من احساس‏ ‏مي‎كنم كشور دارد تا آستانه جنگ پيش مي‎رود - چيست ؟

‏آيت الله منتظري :
بايد دوستانه مسائل را حل كنند. من بارها گفته ام كه روزگاري‏ ‏فكر مي‎كرديم اشغال سفارت آمريكا درست بوده - كه آن هم درست نبوده -‏ ‏حتي ما هم آن وقت تأييد كرديم ، اما درست نبود چون اشغال سفارت معنايش‏ ‏اشغال يك قسمتي از كشور آمريكاست . آن گذشت ولي فعلا بايستي مصالح‏ ‏كشور در نظر گرفته شود.
‏ ‏
- حاج آقا ما معذرت مي‎خواهيم كه وقتتان را گرفتيم ، درباره مسأله حجاب در‏ ‏جامعه چه مي‎فرماييد؟

‏آيت الله منتظري :
اگر فرض كرديم به گونه اي باشد كه بخواهند عده اي بي حجاب شده و‏ ‏باعث شود جوانها به فساد كشيده شوند و افراد فاسد سوءاستفاده كنند و‏ ‏به طور كلي عفت عمومي لطمه مي‎خورد، اينجا مي‎تواند دولت جلوگيري كند‏ ... حجاب امر واجبي است ، اگر‏ ‏بي حجابي بخواهد توسعه پيدا كند و سبب بشود برخي سوءاستفاده كنند و جو‏ ‏فاسد و بي عفتي ايجاد شود دولت بايد دخالت كند... بالاخره نمي شود در جامعه افراد آزاد مطلق باشند و‏ ‏هر كس هر كار مي‎خواهد بكند

ایزان "ما"
چهارشنبه دهم خرداد ۱٣٨۵ - ٣۱ می ۲۰۰۶‏‏
http://iranema-online.com/report/files/005861.php




Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com