30 May 2006

درس های "وقايع اخير" : نهال های سیاست/ ديانت که در "هشت ساله" گذشته کاشتند

چشم اندازحقوق بشری حکومت "خودی ها / 73


آيت الله موسوي بجنوردي ...عضو پژوهشكده امام خميني(ره)...عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز... طرز تفكر امام را واقعيت دموكراسي خواند وگفت: در باب سياست اعتقاد امام اين بود كه سياست ما عين ديانت، و ديانت ما عين سياست ماست.

امرور ان لاین
هشتم خر داد ۱۳۸۵ - - ۲۹ مى ۲۰۰۶
http://www.emrouz.info/archives/2006/05/04221_4.php


درس هائی از وقايع اخير : حادثه ای رخ داده است که همه از آن با خبريم. کارتونی در نشريه ای چاپ شده و هموطنان آذربايجانی احساس کرده اند که به آن ها در مرکز توهين شده....
قصدم نشان دادن مظلوميت دولت اصلاحات نیست .. آن چه در شهرهای ترک نشين و دانشگاه های کشور در دو هفته اخير رخ نموده … نمونه از نهال هائی است که در هشت ساله گذشته کاشتند

حاج آقا بهنود برنده جایزه مدفوعاتی پنج تن آل عبا
ششم خرداد ۱۳۸۵ - - ۲۷ مى ۲۰۰۶
http://behnoudonline.com/2006/05/060527_015816.shtml#comments

دوم خرداد، چه آن را چنان که بزرگان گفته اند حماسه بخوانيم و چه آن طور که کوچک ترها پنداشتند فاجعه بدانيم...،بايد از آن پاسداری کرد.
اينکه در 9 سال گذشته بر سر اصلاحات و نمايندگانشان در حکومت چه آمد، بر دانشجويان سخت گذشت و يا خوش، بر روزنامه و روزنامه نگاران چه گذشت، در بستر سرنوشت ايراني خير بود يا شر، همه به کنار ....

حاج آقا بهنود برنده جایزه مدفوعاتی پنج تن آل عبا
دوم خرداد 1385 / 22 مه 2006
http://behnoudonline.com/2006/05/060524_015804.shtml

درخشان به نظرم بسیار کار خوبی کرد که به تهران رفت موقع انتخابات و از فرصتی بهره برد تا اطلاعات خود را نو کند. کاش بقیه ای که درباره مملکتشان قلم می فرسایند این قدر به نو کردن اطلاعات خود اهمیت می دادند

حاج آقا بهنود برنده جایزه مدفوعانی پنج تن آل عبا
http://behnoudonline.com/2005/08/050820_009541.shtml1.shtmlLinks to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com