01 September 2006

جنایتکاری به اين تميزي و مودبي و شيکي و فهميدگي و چه و چه وچه!

چشم انداز"حقوق" بشری خودی ها / 116


خاتمي در ميان سياستمداران ايراتی يک پديده بود، چون عجيب بود که آدمي با اين همه خصوصيات برجسته اخلاقي و صداقت و
درستکاري چگونه رئيس جمهور ايران شده است؟
دوم: خاتمي يک پديده بود، چون رئيس جمهوري بود که روز ثبت نام براي اينکه ثبت نام نکند و رئيس جمهور نشود گريه مي کرد، اما مردم به زور رئيس جمهورش کردند.
سوم: خاتمي يک پديده بود، اين موضوع را هر کسي مي توانست بفهمد و به ديگران اثبات کند.
چهارم: خاتمي در ميان سياستمداران ايراني يک پديده بود، چون از دشمنانش هم حمايت مي کرد و اجازه مي داد آنها حرف بزنند،
پنجم: خاتمي يک پديده بود، همه جهانيان از اينکه آدمي به اين تميزي و مودبي و شيکي و فهميدگي , رئيس جمهور ايران شده تعجب مي کردند.
ششم: خاتمي يک پديده بود، چون وقتي روي کار آمد هيچ وعده اي به کسي نداد، اما بعدا به چيزهايي که مردم از او انتظار داشتند تا حدي که مي توانست عمل کرد.
هفتم: خاتمي يک پديده بود، چون با وجود اينکه تمام حکومت تلاش مي کرد تا مانع کار او شود هشت سال با عقل سر کار ماند.
هشتم: خاتمي يک پديده بود، چون توانست هشت سال آرام آرام ايران را از يک موقغيت خطرناک بدنامي تبديل به يک کشور خوشنام کند.
نهم: خاتمي يک پديده بود، چون با وجود اينکه بيش از هفتاد درصد مردم به او راي داده بودند، اما حکومت جمهوري اسلامي او را به عنوان نماينده مردم قبول نداشت.ا
دهم: خاتمي يک پديده بود، چون روحاني بود و باعث شد در ميان عامه مردم اين باور بوجود بيايد که بعضي روحانيون تصادفا آدمهاي خوبي هستند، با اين وجود اکثر روحانيون با او مخالف بودند،
نتيجه گيري اخلاقی:
پديده ها بر دو نوعند؛ پديده هاي مثبت مثل کشف ماشين که باعث پيشرفت بشر مي شوند و پديده هاي منفي مثل ايدز که باعث مرگ و مير مي شوند

ا.ن آقا
" . و ز" ا.ن ترنت
پنج‌ شنبه ۹ شهريور ۱٣٨۵ - ٣۱ اوت ۲۰۰۶
http://r0ozonline.com/03satire/017403.shtml

------------------------------------------------------------------

دادنامه من سایه سیرجانی
به جهانیان
این است:
خاتمی؛ سید محمد خاتمی قاتل پدرم است


http://zir-chatr-40tikke.blogspot.com/2006/08/blog-post_115685264661961651.html

------------------------------------------------------------------خاتمی چراغ خانه ما بود:
بز رگترین کاری که باید بکنیم این است که همه چیز را آماده کنیم، سالهای سخت زندگی در میان کوتوله ها را بگذرانیم و به چهار سال بعد فکر کنیم که خاتمی دوباره بیاید

ا.ن آقا
http://news.gooya.com/nabavi/archives/034393.php


Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com