31 August 2006

نوبل "صلح" را می دهند به گنجی یا به خاتمی ؟


چشم انداز"حقوق" بشری خودی ها /114


................

"از همان فرداي بعد از 22 بهمن 1357 كه انقلاب شد در ابتدا جماعتي اندك و به تدريج خيلي‌هاي ديگري هم همواره گفته‌اند ... مردم خودشان يك مدل جديد، يك نظام سياسي جديد، مردمي، دموكراتيك، سكولار و آزاد انتخاب كنند. مگر سلطنت طلب‌ها، جمهوريخواهان، مشروطه خواهان و ساير مخالفين نظام در داخل و خارج از ايران غير از اين‌ها را مي‌گويند؟

همان زمانی كه آقاي گنجي و همفكرانشان سفارت آمريكا را اشغال كرده بودند و هر فكر و انديشه معثول و ميانه‌رويي را به نام ليبراليزم و سرسپردگي به آمريكا محكوم مي‌كردند، همان زمان كه امثال آقاي گنجي آن همه هلهله و شادي براي دادگاه‌هاي انقلاب و محاكمات و مصادره‌هاي انقلابي مي‌كردند، مرحوم بازرگان آن اعدام‌ها، مصادره گرفتن‌ها ، زدن‌ها و بستن‌ها از سوي دادگاه‌هاي انقلاب و محاكمات انقلابي را خيلي صريح، علني و اصولي محكوم نمود...

آن استراتژي كه آقاي گنجی به عنوان يك قهرمان و سمبل مبارزه با نظام جمهوري اسلامي به ايرانيان خواهان تغيير و تحول عرضه مي‌كند كدام است؟ ... از پنج سال قبل تا به امروز مسائلي نظير "خروج از حاكميت"، "نافرماني مدني" ، "عبور از خاتمي" ، "برگزاري رفراندوم" و امثالهماز سوي برخي چهره‌هاي راديكال اصلاح‌طلب مطرح شده‌اند كه به دليل ناكارآمدي و بی ‌پرو پايه بودنشان در همان حد حرف و سخن و نظر باقي مانده‌اند.

مجموعه آنچه كه آقاي گنجي پس از رهايي از زندان در داخل و خارج از كشور گفته‌اند ... اصرار و تكرار و تاكيدهاي ايشان بر روي "ما" گفتني‌هايشان در مصاحبه‌ها به جاي <من> اين تاكيد و اصرار انسان كه خود را "ما "خطاب مي‌كنند، انسان را به اين خيال مي‌اندازد كه نكند گنجي جدي، جدي باورش شده كه رداي هدايت رهبري و نجات و رسالت قومش يا ملتش را برتن كرده است.

اي كاش مسوولين نظام روزي بتوانند به مردم ايران توضيح دهند كه دليل اصرارشان براي نگه داشتن گنجي به مدت 6 سال در زندان واقعا چه بود؟ آن خطر و هراسي كه گنجي برايشان ايجاد كرده يا مي‌كرده كدام بوده است؟

صادق زیباکلام

چهارشنبه ٨ شهريور ۱٣٨۵ - ٣۰ اوت۲۰۰۶

http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=18601

................


نوبل صلح امسال را یا می دهند به گنجی یا خاتمی،


ا..ن آقا
" .
و ز" ا.ن لاین
http://roozonline.com/03satire/012114.shtml

................

گزينه جمهوری خواهي آقاي گنجي به هيچ وجه حتی در چشم انداز آينده نزديک شدنی نيست و در صورت تحقق نيز جز با يک انقلاب تمام عيار به قصد تغيير رژيم ممکن نخواهد بود، و اين امر صدالبته با شعار دائمي و تکراري آقاي گنجي يعني عدم خشونت و مخالفت عميق با هرنوع انقلابي در تعارض کامل است ... در اين ميان هرکسي بايد ابتدا بگويد اصلاح طلب است يا انقلابي.

نهضت آزادي مانند تمام احزاب و يا شخصيت هاي اصلاح طلب تغييرات تدريجی در شرايط فعلي در همین ساختار حقوقي [ قانون اساسي] را دنبال مي کند و لذا نمي تواند با براندازي و تغيير رژيم موافق باشد

آقاي گنجي بايد اصلاح طلب تر از ديگران باشد، چرا که ايشان به صراحت نظرا و عملا با پديده انقلاب در تمام اشکالش مخالف است و حتي وي در گفت و گو با اصحاب مطبوعات در پاريس اعلام کرد "من ضدانقلابم"! آيا تغيير رژيم در عالم واقع جز با انقلاب ممکن مي شود؟... برخي شعارها و سخنان و رفتار ايشان با واقعيت ها فاصله داشت و به سود دموکراسي خواهي نبوده استحسن يوسفي اشکوري
چهارشنبه ٨ شهريور ۱٣٨۵ - ٣۰ اوت ۲۰۰۶
http://r0ozonline.com/08interview/017384.shtm

................

غلط نکنم نوبل صلح امسال را یا می دهند به گنجی یا خاتمی، من پیشنهاد می کنم آقای خاتمی چند ماهی به ایران نیاید و به همین کار ارزشمندی که دارد انجام می دهد مشغول باشد.

ا..ن آقا
" .
و ز" ا.ن لاین
http://roozonline.com/03satire/012114.shtml
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com