02 July 2006

ائتلاف دکتر مصدق و "روشنفکر"-ا.ن "مهاجر" برای "انتخاب" رفسنجونی!
چشم انداز"حقوق" بشری "خودی ها" – 91
...................................................................................روزگاری دکتر مصدق به همگنان خود که به او توصيه به احتياط می کردند که به مجلس نرو، مانند فلان و بهمان بيماری بهانه کن و در خانه بمان تا فتنه بگذرد، گفت جامعه عمری به سرباز حقوق می دهد تا يک روز تفنگ برگيرد و برای دفاع از کشور برود، سرباز که نمی تواند همان روز مرخصی بگيرد. روشنفکر 84 هم چهل سال بعد مرگ مصدق، صدای وی در گوش خود شنيد. و وارد صحنه شد. مهم ترين خصوصيت انتخابات نهم در همين بود. يک همصدائی نادر، يک ائتلاف پيش بينی نشده و هماهنگ نشده .
انتخابات سوم تير، به همين خصلت انتخاباتی ديگر شد. روشنفکرما بازی را نبرد!

حاج آقا بهنود برنده جایزه مدفوعاتی پنج تن آل عبای دیگر
" . وز" ا.ن لاین "مهاجرین"
يکشنبه ۱۱ تير ۱٣٨۵ - ۲ ژوئيه ۲۰۰۶
http://r0ozonline.com/05newspapers/016389.shtml


شرمسارم که بگویم در پس گفته های کسانی که امروز، در انتخاب میان احمدی نژاد و هاشمی، تحریم را انتخاب می کنند ... نوعی امید به شورش و انقلاب ... نهفته است

ا.ن آقای رفسنجونی
گویای ا.ن لاین
http://news.gooya.com/nabavi/archives/031790.phpLinks to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com